Kategoriler

Üreticiler

Son Yazılar

Teklif Sepetim

Teklif sepetiniz boş

Akıllı Tahta Nedir ? 

Akıllı tahta teknolojisini kısaca özetlersek, okullarımızda kullanılan büyüklükte beyaz tahtaların etkileşimli bir ekrana dönüştürülmesi olarak tarif edebiliriz. 

Akıllı Tahtanın Eğitimdeki Yeri ve Önemi

Günümüz teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getirmiştir. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır. Bir dönem tepegöz, video, televizyon, radyo gibi unsurların kullanıldığı eğitim sektöründe artık bu materyallerin yerini tartışmasız bir şekilde bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır.Üstelik Bu Teknolojiyi Kullanmak Çok Kolay 

Akıllı Tahtaların Klasik Tahtalara Göre Artıları Nelerdir ? 

Kara tahta eskiden beri tüm okullarımızın vazgeçilmez bir eğitim-öğretim aracı olmuştur. Bazı okullar daha sonra ayrıca keçeli kalemle yazılabilen beyaz tahtalar kullanmaya başlamışlardır. Aralarındaki en belirgin farklar beyaz tahtanın kolay temizlenebilir olduğu, tebeşir tozu olmaması ve koku yapmamasıdır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber bu tahtaların yanında akıllı tahtalar kullanılmaya başlamıştır. Peki, bu yeni öğretim teknolojisi bize klasik tahtalarla karşılaştırıldığında neler kazandırmaktadır? 

Zaman Kazanma  

 Akıllı tahta üzerinde oluşturulan tüm ders içerikleri kaydedilebilir ve istenilen zaman tekrar saniyeler içinde tahtaya yansıtılabilir. Bu işlem, öğretmene zaman kazandırdığı gibi, sınıfın dikkatinin dersten kopmasını engellemiş olur. Diğer tahtalardaki dersten önce yapılan hazırlıklar sınıfta yapılmak zorundaydı fakat akıllı tahta için yapılan hazırlıkları öğretmen herhangi bir bilgisayar üzerinde rahat bir şekilde yapabilmektedir. Ayrıca daha önceki derslerde işlenen bir konuya dönme ihtiyacı doğduğunda akıllı tahta, çok kısa bir sürede bu isteğe cevap verebilmektedir. Ders sonunda oluşan tahta görüntüleri isteğe bağlı olarak ya yazılı olarak bastırılıp sınıfa dağıtılabilir ya da pdf dosyası olarak öğrencilerin mail adreslerine gönderilebilir. Zaman kazandıran bir başka husus akıllı tahtanın devamlı internete bağlı olması ders esnasında öğrenciler tarafından sorulan her türlü soruya anında cevap arama fırsatı sağlamasıdır. Bunun için öğretmen önceden belirli eğitim sitelerini bulup kaydetmek durumundadır.  

Sınırsız Çalışma Alanı Kayıt Kapasitesi 

Akıllı tahtanın diğer tahtalara göre en büyük artılarından biri çalışma alanının sınırsız olmasıdır. Klasik tahtanın alanı dolduğunda öğretmen mecburen tahta içeriğini silip yeni alan açmak zorundadır. Akıllı tahtanın alanı ise sınırsız olduğundan hiçbir içerik silinmek zorunda değildir. Saniyeler içinde yeni bir tahta sayfası eklenip çalışmaya devam edilebilir. Akıllı tahtalar, tahta görüntülerini büyük kapasiteli belleklerinde saklamaktadırlar. Bu bellekler harici HDD veya USB-bellekler yardımıyla genişletilebilir. Ayrıca derse gelmeyen öğrenciler için ders sürecini kayıt altına almak mümkündür. Akıllı tahta özelliklerinden biri olan kayıt özelliği yardımıyla tahtada yapılan tüm değişiklikler ve ders esnasında duyulan sesler kayıt altına alınır ve bir video dosyası olarak kaydedilir. Böylelikle derse katılamayan öğrenciler sonradan bu dersi telafi etme şansına sahip olur. 

Etkili Görsellik 

Tahta görüntüsünün görselliği öğrenci açısından büyük önem taşımaktadır. Buna uygun olarak akıllı tahta üzerindeki tüm yazı veya grafiklerin biçim, renk ve boyutları göze en iyi hitap edecek şekilde değiştirilebilmektedir. Özellikle tahtadaki bilgilerin tutup çekilerek her yöne hareket ettirilebilmesi toplanan bilgilerin düzenlenebilmesi açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca diğer tahtalara yazılan bir metnin yeri, rengi ve boyutu sabit kalarak değiştirilemez olduğundan bilgilerin yazılmadan önce yer, renk ve boyut konusunda karar vermek lazımken, akıllı tahtaya yazılan metnin bu özellikleri çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir olması çok avantajlıdır. Bu yeni tahtaların bir başka artı değer ise el yazısını tanıyıp kitap yazısına çevirme özelliğidir. Öğretmenin veya tahtaya yazan öğrencinin el yazıları özellikle arka sırada oturan öğrenciler tarafından rahatlıkla okunmayabilir. Akıllı tahtanın el yazısını tanıma fonksiyonu sayesinde bu sorun ortadan kalkmaktadır. 

Çeşitli Medya Türlerinin Tek Bir Araçta Toplanması  

Geleneksel ders ortamında çeşitli medya araçlarına ihtiyaç vardır. Örneğin iki insan arasında geçen bir diyalogun sesini dinletmek için bir teybe ihtiyaç vardır. Bir film göstermek için buna uygun ayrı bir cihaz lazımdır. Tepegöz yardımıyla elimizdeki belgeyi duvara yansıtmak gibi her bir cihazın fonksiyonu ayrıdır. Akıllı tahta tüm bu medya türlerini başka bir cihaza ihtiyaç duymaksızın kendi üzerinde hem gösterir hem de kontrol etmemizi sağlar. Üstelik medya içeriklerini hazırlamak ve derste sunmak da zaman açısından geleneksel medya araçlarına göre çok daha avantajlıdır. Ayrıca akıllı tahta programının kendine özgü bir medya oynatıcısı olduğundan başka bir programa ihtiyaç yoktur. Böylelikle ders akışı bozulmadan istenilen medya içeriği sınıfla paylaşılabilir.  

Öğrenciler Tarafından Kolay Kullanımı 

Dijital olarak sunulan her şey öğrenciler tarafından kolaylıkla özümsenip kullanılabilmektedir. Bu da onların klasik tahtadan akıllı tahtaya geçiş sürecini çok kolay bir şekilde geçirmelerini sağlamaktadır. Prensky'ye (2001) göre günümüzde dijital yerliler (digital natives) ve dijital göçmenler (digital immigrants) diye adlandırılan teknolojik altyapıya sahip iki tür insan vardır. Bu ayrım 1980 öncesi ve sonrası doğanlar arasında yapılmaktadır. Aralarındaki en belirgin fark ise, dijital dünyaya uyum göstermeleri konusunda yaşadıkları zorlanmalar veya çok kolay uyum sağlamalarıdır. Günümüz öğrencilerinin tümü dijital yerliler sınıfına girdiğinden, tablet veya akıllı telefonları nasıl kolaylıkla kullanabiliyorlarsa, akıllı tahtayı da kullanırken hiçbir şekilde zorlanmamaktadırlar. Akıllı tahtalar da dijital tabanlı çalıştıklarından öğrenciler tarafından yeni bir şey olarak görülmeyip bu yeni teknolojiye hemen uyum sağlayabilmektedirler.  

Akıllı Sınıf Sistemiyle Eşgüdümlü Çalışması  

Ders dışı tüm öğrenme aktivitelerini yönetmeyi amaçlayan akıllı sınıf sistemleri tüm dünyada LMS (Learning Management System) yani “Öğrenme Yönetim Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Akıllı tahta üzerinde işlenilen her bir ders kayıt altına alınıp, dersle ilgili tüm materyaller arşivlenip bu gibi platformlar üzerinde saklanabilmektedir. Ayrıca bu akıllı sınıf platformları üzerinden ev ödevleri verme ve kontrol etme işlevi de yapılabilmektedir. Kısa sınav veya test gibi ölçme ve değerlendirme işlevi veya ders dışındaki zamanlarda öğrencilerle birebir bağlantı kurma veya grup çalışmalarını yönetme gibi birçok fonksiyonu da içermektedir.